Informacje

Podr lotnicza i zdrowie

Nowoczesne samoloty o napdzie odrzutowym lataj na wysokociach dochodzcych do 11.000 metrw, w temperaturze zewntrznej osigajcej szedziesit stopni poniej zera (w skali stustopniowej), w warunkach niskiej zawartoci tlenu w atmosferze zewntrznej, co powoduje konieczno stworzenia wewntrz samolotu sztucznych warunkw, na ktre skadaj si cinienie barometryczne nisze ni cinienie wystpujce na poziomie morza. Niedogodnoci moe by take niska wilgotno powietrza i ograniczone

Nowoczesne samoloty o napdzie odrzutowym lataj na wysokociach dochodzcych do 11.000 metrw, w temperaturze zewntrznej osigajcej szedziesit stopni poniej zera (w skali stustopniowej), w warunkach niskiej zawartoci tlenu w atmosferze zewntrznej, co powoduje konieczno stworzenia wewntrz samolotu sztucznych warunkw, na ktre skadaj si cinienie barometryczne nisze ni cinienie wystpujce na poziomie morza. Niedogodnoci moe by take niska wilgotno powietrza i ograniczone moliwoci poruszania si podczas lotu.

Wikszo pasaerw nie bdzie odczuwa dyskomfortu podrowania w opisanych warunkach. S jednak sytuacje, w ktrych zaleca si wczeniejsz wizyt u lekarza internisty lub specjalisty, jak ma to miejsce w poniej wyszczeglnionych, nie wyczerpujcych wszystkich okolicznoci, przypadkach:

Jeeli przechodzili Pastwo ostatnio operacj chirurgiczn, w szczeglnoci operacj oczu, jamy brzusznej lub puc.

Jeeli mieli Pastwo zawa, cierpi na dawic piersiow lub na zaburzenia krenia.

Jeeli cierpi Pastwo za choroby puc lub niewydolno oddychania.

Jeeli maj Pastwo chroniczne zapalenie zatok przynosowych, infekcje ucha rodkowego lub zapalenie ucha.

Jeeli cierpi Pastwo na zatory nosowe bdce skutkiem infekcji bd na alergi drg oddechowych.

Powysze okolicznoci, midzy innymi, nale do tych, w ktrych zaleca si uprzedni konsultacj z lekarzem, ktry powinien poinformowa Pastwa o wskazaniach do lotu samolotem oraz podjciu rodkw ostronoci.

Towarzystwa lotnicze w trakcie podry trwajcych duej ni trzy godziny zazwyczaj zalecaj przerw na jedzenie i napoje, a take wykonywanie wicze fizycznych podczas lotu, co powinno poprawi samopoczucie i zmniejszy niedogodnoci zwizane z ograniczon moliwoci poruszania si.

Naley uwanie stosowa si do zalece udzielanych przez towarzystwa lotnicze. W przypadku niektrych chorych pasaerw zbadanie, czy mog oni podrowa samolotem czy te nie i w jakich warunkach mog to zrobi, naley do towarzystwa lotniczego. Ich transport powinien odbywa si na noszach lub mona umieci ich na jednym lub kilku fotelach, uzgadniajc w kadym przypadku z towarzystwem lotniczym warunki podrowania oraz taryfy za przelot. Jeeli transport odbywa si na noszach, choremu obowizkowo powinna towarzyszy osoba trzecia.

rdo: Urzd Lotnictwa Cywilnego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy