lista przedmiotow dopuszczonych

Informacja pochodzi ze strony Urzdu Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/

i tam znajduje si zawsze aktualna wersja http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=344

Przekazujemy do Pastwa uytku list przedmiotw dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym. Lista ma charakter otwarty i skupia si przede wszystkim na ograniczeniach wynikajcych z przepisw z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Ponisza lista ma charakter wycznie informacyjny i jej celem jest uatwienie pasaerom sprawnego odbycia podry, poprzez udostpnienie informacji na temat przedmiotw mogcych budzi zastrzeenia ze strony operatorw kontroli bezpieczestwa na lotniskach. "Biaa lista" zawiera szereg przedmiotw zaklasyfikowanych jako przedmioty bezpieczne, ktrych transport nie stanowi zagroenia dla ochrony lotnictwa cywilnego. Zawiera ona rwnie przedmioty bezwzgldnie zakazane oraz te, ktrych transport jest ograniczony jak np. pyny. Prosimy jednake pamita, e operator kontroli bezpieczestwa, kadorazowo bazujc na przepisach prawnych, dokonuje samodzielnej decyzji o dopuszczeniu przedmiotu na pokad statku powietrznego w oparciu o takie przesanki jak rodzaj przedmiotu i materia z jakiego zosta wykonany, a take analizujc zachowanie pasaera. Przedmioty mogce budzi wtpliwo operatorw kontroli bezpieczestwa prosimy umieszcza w bagau rejestrowanym.

Poniej przedstawiamy kilka oglnych uwag odnonie zasad przewozu przedmiotw w transporcie lotniczym.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, e operator kontroli bezpieczestwa ma prawo zada usunicia z bagau kabinowego oraz z bagau rejestrowanego kadego przedmiotu wzbudzajcego jego wtpliwo w zakresie spenienia wymogw ochrony w lotnictwie cywilnym. Ponisza lista ma charakter jedynie pogldowy i jej celem jest uatwienie pasaerom podry.
Jednoczenie informujemy, e przewonik lotniczy ma prawo do ustalenia wasnych ogranicze dotyczcych np. iloci lub wielkoci przewoonego bagau. W celu uzyskania szczegowych informacji w tym zakresie naley skontaktowa si z przewonikiem, z ktrym zawarli Pastwo umow przewozu.
Rwnoczenie pragniemy zwrci uwag, e niezalenie od poniszej listy maj zastosowanie przepisy z zakresu przewozu towarw niebezpiecznych oraz odpowiednie ograniczenia celne i sanitarne.

Pyny, ele i aerozole

Pasaerom zezwala si na przenoszenie pynw, eli i aerozoli przez Punkt Kontroli Bezpieczestwa z zaoeniem, e s one umieszczone w pojemnikach o objtoci 100 ml/100 g lub mniejszych i wszystkie pojemniki mieszcz si w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objtoci nie przekraczajcej jednego litra. Przyblione wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm. Jeden pasaer moe przenie jedn torebk.

Dozwolone jest wnoszenie na pokad samolotw jedzenia dla niemowlt w tym min.: mleka w proszku, mleka pynnego, wody i sokw owocowych w ilociach przeznaczonych do spoycia w trakcie podry.

Uwaga: jeeli pojemnik nie posiada fabrycznego oznaczenia pojemnoci, moe by potraktowany jako przekraczajcy 100ml i nie dopuszczony do wniesienia na pokad statku powietrznego.

Leki

Leki w pynie moliwe s do transportu w bagau kabinowym pod warunkiem, e s niezbdne dla pasaera podczas podry. Operator kontroli bezpieczestwa moe prosi o potwierdzenie autentycznoci danego lekarstwa. Ponadto nie musz by umieszczane w plastikowej torebce. Pasaer podchodzc do kontroli bezpieczestwa osobicie powiadamia funkcjonariuszy o ww. lekarstwach nie czekajc na efekt kontroli.

W celu przyspieszenia procesu kontroli pasaerowie powinni przekazywa wszelkie pyny, ele i aerozole z bagau kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczestwa, np. umieszczajc je w osobnym pojemniku podczas zbliania si do urzdzenia rentgenowskiego do przewietlania bagay. Jeeli jest to moliwe, pasaerowie powinni posiada dokumentacj odnonie przyjmowanych lekw (np. zawiadczenie od lekarza).

ywno

Produkty w stanie staym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce s dozwolone w dowolnych ilociach (z zastrzeeniem przepisw celnych). ywno w pynie, taka jak jogurty, kremy, demy i galaretki, podlega ograniczeniom objtoci pojemnika ? 100 ml i pojemniki te musz si mieci w 1-litrowej plastikowej torebce.

Jeeli planuj Pastwo zabra wraz z ywnoci przybory kuchenne, noe oraz wszelkie inne ostro zakoczone przedmioty prosimy spakowa do bagau rejestrowanego.

Jeeli podruj Pastwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzi u linii lotniczych obowizujce uregulowania w tym zakresie, jako e mog w danych krajach istnie inne ograniczenia, co moe by istotne przy planowaniu podry powrotnej.

Sprzt elektroniczny oraz odzie wierzchnia

Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzt elektroniczny (laptopy, kamery) oraz odzie wierzchnia musz zosta skontrolowane jako oddzielna sztuka bagau. W zwizku z tym, zbliajc si do punktu kontroli bezpieczestwa prosimy o wyjcie wszelkiej elektroniki z bagau kabinowego i przekazanie jej oddzielnie do kontroli. Identycznie prosimy postpi w przypadku posiadania na sobie odziey wierzchniej (kurtki, paszcza, marynarki).

pdf Biaa lista – wersja pdf 137.25 Kb


Przedmioty dozwolone oraz zabronione do transportu lotniczego

Przybory toaletowe oraz leki Bro spiczasta i z ostrzem oraz inne przedmioty penetrujce
ywno i napoje Bro uywana w sztukach walki
Artykuy medyczne Inna bro
Urzdzenia elektroniczne Sprzt sportowy (tpe narzdzia )
Narzdzia, noe i noyczki Sprzt biwakowy
Substancje wybuchowe i atwopalne Urzdzenia emitujce ciepo
Substancje chemiczne i toksyczne Przedmioty o ktre najczciej pytaj pasaerowie
Pistolety, bro palna i inne jej rodzaje  

Do gry

Przybory toaletowe oraz leki

Kabinowy

Rejestrowany

Brzytwy

Nie

Tak

Cki do paznokci i skrek

Tak

Tak

Dezodoranty elowe lub w aerozolu

Uwaga: Dezodoranty w postaci staej lub proszkowej w bagau kabinowym nie podlegaj ograniczeniom

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Krople do oczu

Tak*

Tak

Kulki do kpieli, olejki do kpieli, substancje nawilajce

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Lakier do paznokci i pyn do zmywania paznokci (z wyjtkiem oznaczonych: atwopalne)

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Leki zawierajce alkohol (poniej 70%)

Uwaga: lekarstwa w pynie niezbdne podczas podry dostpne bez recepty zwolnione s z ogranicze. Pasaer moe by poproszony o potwierdzenie ich autentycznoci.

Uwaga: przewz pynw z zawartoci alkoholu powyej 70% jest cakowicie zabroniony.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak**

Mascara w pynie

Uwaga: Mascara w postaci staej w bagau kabinowym nie podlega ograniczeniom ilociowym/objtociowym.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Maszynki do golenia ? w tym jednorazowe

Tak

Tak

Mydo w pynie

Uwaga: Mydo w postaci staej w bagau kabinowym nie podlega ograniczeniom ilociowym/objtociowym.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Odplamiacze

Uwaga: wykluczajc odplamiacze ktre zawieraj zabronione substancje, np. chlor.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Odsonite golarki i ostrza (z wyjtkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamknitymi w osonce)

Nie

Tak

Oglnodostpne (bez recepty) leki zawierajce pyny i ele takie jak syrop na kaszel, piguki powlekane elem, spray udroniajcy grne drogi oddechowe, odywcze produkty homeopatyczne zawierajce el, itp.

Uwaga: lekarstwa w pynie niezbdne podczas podry dostpne bez recepty zwolnione s z ogranicze. Pasaer moe by poproszony o potwierdzenie ich autentycznoci.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pasta do zbw

Uwaga: proszek do zbw w bagau kabinowym nie podlega ograniczeniom ilociowym/objtociowym

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Perfumy, woda koloska

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pilnik do paznokci

Tak

Tak

Pyny do dezynfekcji (wykluczajc wszystkie ze steniem alkoholu pow. 70%)

Uwaga: przewz pynw z zawartoci alkoholu powyej 70% jest cakowicie zabroniony.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pyn do pukania ust

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pyn przeciwko owadom:

Uwaga: wykluczajc pyny ktre zawieraj substancje toksyczne

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pynne byszczyki i inne pyny do ust

Uwaga: szminki w postaci staej w bagau podrcznym nie podlegaj ograniczeniom objtociowym

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pyny do demakijau i toniki do czyszczenia twarzy

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Pyny do kpieli (w elu lub w pynie)

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Podkady do makijau

Uwaga: Podkady z pudru lub w sztyfcie w bagau kabinowym nie podlegaj ograniczeniom ilociowym/objtociowym.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Roztwr soli fizjologicznej, pyn do soczewek kontaktowych

Tak*

Tak

Spraye w aerozolu, w butelkach lub puszkach

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Stanik z wypenieniem elowym lub podobne protezy

Tak

Tak

Szampony i odywki do wosw

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Woda utleniona (3% nadtlenek wodoru) dostpna w aptekach do przemywania ran

Uwaga: lekarstwa w pynie niezbdne podczas podry dostpne bez recepty zwolnione s z ogranicze. Pasaer moe by poproszony o potwierdzenie ich autentycznoci.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Wszystkie kremy i pyny kosmetyczne, w tym emulsje do opalania, nawilajce, itp.

Uwaga: niektre kremy mog by traktowane jako niezbdne medykamenty i nie bd podlega ograniczeniom dotyczcym objtoci (maci na wysypk i inne do pierwszej pomocy)

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

el do ukadania wosw i spraye wszelkiego rodzaju (w tym aerozole)

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

ele lub balsamy do ust

Uwaga:szminki w postaci staej w bagau podrcznym nie podlegaj ograniczeniom objtociowym

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

yletki luzem

Nie

Tak

* Uwaga: Przedmioty te s traktowane jako niezbdne leki oglnodostpne. S one dozwolone do przewozu w objtoci wikszej ni 100 ml w bagau kabinowym. Pyn te naley zgosi osobno osobie wykonujcej kontrole bezpieczestwa.

** Uwaga:Dozwolony jest przewz alkoholu w bagau rejestrowanym, jeeli zawarto procentowa alkoholu nie przekracza 70%.

Do gry

ywno i napoje

Kabinowy

Rejestrowany

Alkohol i inne pynne produkty kupione w sklepach bezcowych ulokowanych w strefach, do ktrych dostp maj wycznie pasaerowie z wanym biletem, najczciej za lini kontroli bezpieczestwa.

Tak

Tak

Bita mietana

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Budy gotowy, galaretka gotowe

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Jedzenie dla niemowlt, sok, woda, mleko z piersi i inne przedmioty dla dziecka ? dozwolone do przewozu w bagau kabinowym. Wszystkie w/w przedmioty, z jedzeniem dla niemowlt i mlekiem wcznie powinny by pokazane osobie przeprowadzajcej kontrol bezpieczestwa i sprawdzone.

Tak

Tak

Jogurt

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Napoje (w tym woda i alkohole o zawartoci alkoholu do 70%) przyniesione z domu lub zakupione przed punktem kontroli bezpieczestwa w pojemnikach wikszych ni 100 ml

Nie

Tak

Napoje (w tym woda i alkohole o zawartoci alkoholu do 70%) przyniesione z domu lub zakupione przed punktem kontroli bezpieczestwa w pojemnikach nie wikszych ni 100 ml i w zamykanej torebce plastikowej o objtoci 1 litra

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Napoje zakupione po kontroli bezpieczestwa

Tak

Tak

Produkty spoywcze w puszkach lub soikach, takie jak zupy, sosy, maso orzechowe, owoce, warzywa, galaretki, serki, przyprawy, konfitura klonowa do smarowania, czekolada do smarowania, mid, syrop klonowy.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Ser "mikki" w opakowaniu prniowym

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Ser twardy typu parmezan

Tak

Tak

elatyna (i inne substancje spoywcze oparte na elach)

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

elatyna w proszku

Tak

Tak

elowe odywki sportowe

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

ywno w postaci staej, np. kanapki, miso, owoce, warzywa, ciasta, ciastka, herbatniki, chrupki, sery, orzechy, batoniki zboowe, twarde cukierki nie podlegaj ograniczeniom ilociowym/objtociowym

Tak

Tak

Uwaga: Lista nie wyczerpuje wszystkich moliwych artykuw. Naley porwna artyku przeznaczony do przewozu z list artykuw zabronionych. W przypadku wtpliwoci naley artyku spakowa do bagau rejestrowanego.

Do gry

Artykuy medyczne

Kabinowy

Rejestrowany

Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego typu CPAP

Uwaga: Woda destylowana wykorzystywana przez urzdzenie jest zwolniona z ogranicze w przewozach pynw. Zaleca si, w celu uatwienia procesu kontroli bezpieczestwa, by pasaer posiada przy sobie odpowiedni dokumentacj medyczn.

Tak

Tak

Baterie suche dla wzkw inwalidzkich i inne urzdzenia do wspomagania mobilnoci wymagajce baterii

Tak*

Tak*

Leki na recept

Uwaga: pynne leki na recept s zwolnione z ogranicze objtociowych / ilociowych i mog by przewoone w iloci wikszej ni 100 ml jeeli s niezbdne dla pasaera z przyczyn zdrowotnych podczas podry. Leki te naley zgosi osobno osobie przeprowadzajcej kontrol bezpieczestwa. W razie koniecznoci pasaer musi by w stanie przedstawi dowd na autentyczno dopuszczonego pynu.

Tak

Tak

Leki zawierajce pyny i ele takie jak syrop na kaszel, piguki powlekane elem, spray udroniajcy grne drogi oddechowe, odywcze produkty homeopatyczne zawierajce el itp.

Uwaga: lekarstwa w pynie niezbdne podczas podry dostpne bez recepty zwolnione s z ogranicze. Pasaer moe by poproszony o potwierdzenie ich autentycznoci.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak

Mae zasobniki z tlenem lub powietrzem dla celw medycznych (przepisane przez lekarza – zawiadczenie)

Tak*

Tak

Medyczny defibrylator

Tak*

Tak*

Medyczny lub kliniczny termometr (jeden may medyczny lub kliniczny termometr rtciowy do osobistego uytku, w etui) oprcz akumulatorw kwasowych.

Tak

Tak

Strzykawki, igy podskrne do osobistego uytku w celach medycznych, jeeli iga jest osadzona w osonie i pasaer posiada lek, ktrego zastosowanie wymaga strzykawki, igy podskrnej, i jeeli lek ten posiada oznakowanie przedstawiajce jego nazw oraz albo nazw apteki, ktra wydaa lek, albo nazw producenta.

Tak

Tak

Suchy ld

Uwaga: Suchy ld jako artyku medyczny w iloci niezbdnej podczas podry zwolniony jest z ogranicze. Pasaer moe by poproszony o potwierdzenie ich autentycznoci.

Tak, w pojemniku 100 ml lub mniejszym

Tak*

Termometry rtciowe

Nie

Nie

* Uwaga: Prosimy skonsultowa si z przewonikiem w celu ustalenia szczegowych warunkw przewozu.

Do gry

Urzdzenia elektroniczne

Kabinowy

Rejestrowany

Akcesoria do aparatw (bez ostrych zakocze)

Tak

Tak

Aparaty fotograficzne analogowe i cyfrowe*

Tak

Tak

Kamery*

Tak

Tak

Komputery typu laptop*

Tak

Tak

Odtwarzacze MP3, walkmany, przenone odtwarzacze CD i DVD*

Tak

Tak

Pagery*

Tak

Tak

Telefony komrkowe*

Tak

Tak

Urzdzenia GPS*

Tak

Tak

Urzdzenia PDA*

Tak

Tak

* Uwaga: Zaleca si umieszczanie przedmiotw delikatnych w bagau kabinowym. Komputery przenone oraz wszelkie pozostae due urzdzenia elektryczne naley wyj z bagau kabinowego przed jego kontrol bezpieczestwa i przeoy operatorowi kontroli bezpieczestwa. Naley zasign informacji u przewonika
w zakresie moliwoci korzystania z tych przedmiotw w trakcie lotu.

Do gry

Narzdzia, noe i noyczki

Kabinowy

Rejestrowany

Czekany

Nie

Tak

Drobne narzdzia o ostrych kocach

Nie

Tak

Elementy instalacji paliwowej pojazdu lub narzdzia, ktre byy wypenione paliwem

Nie

Nie

Gilotyny do cygar bez wymiennych ostrzy

Uwaga: Jeeli ostrze jest wymienne, gilotyna jest dopuszczona do przewozu jedynie w bagau rejestrowanym

Tak

Tak

Jakikolwiek n posiadajcy ostrze otwierajce si automatycznie przy uyciu siy grawitacji, siy odrodkowej, siy palcw przyoonej do przycisku, spryny lub inne urzdzenie umieszczone w lub przymocowane do rkojeci, noe sprynowe)

Nie

Tak

Narzdzia robocze, ktre mog by uyte jako bro spiczasta lub o ostrych krawdziach (np. wiertarki i wierta, noe do cicia kartonw, noe uytkowe, wszelkiego rodzaju piy, rubokrty, omy stalowe, moty, szczypce (kleszcze), klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze)

Uwaga: Skrzynki z narzdziami zawierajce niebezpieczne materiay takie jak materiay wybuchowe (nitowniki prochowe) sprone gazy lub aerozole, gazy palne (butanowe butle lub latarki), palne kleje lub farby, korozyjne pyny, itp. s cakowicie zabronione do przewozu.

Nie

Tak

Narzdzie uniwersalne, tzw. multitool

Nie

Tak

Noe, w tym noe o przeznaczeniu obrzdowym, o dugoci ostrza powyej 6 cm, wykonane z metalu lub innych wystarczajco mocnych materiaw umoliwiajcych uycie ich jako broni

Nie

Tak

Noyczki o dugoci ostrza do 6 cm.

Tak

Tak

Przecinak przegubowy do prtw

Nie

Tak

Tasaki rzenicze

Nie

Tak

Toporki

Nie

Tak

Do gry

Substancje wybuchowe i atwopalne

Kabinowy

Rejestrowany

Detonatory, zapalniki i bezpieczniki

Nie

Nie

Dynamit

Nie

Nie

Fajerwerki, race (wszelkiego rodzaju) oraz inne materiay pirotechniczne (w tym zabawki typu pukawki i kapiszony)

Nie

Nie

Farba w aerozolu

Nie

Nie

Gaz i pojemniki z gazem (np. butanem, propanem, acetylenem, tlenem) w duych ilociach

Nie

Nie

Granaty wszelkiego rodzaju

Nie

Nie

Materiay i urzdzenia wybuchowe

Nie

Nie

Miny oraz inne wojskowe materiay wybuchowe

Nie

Nie

Napoje alkoholowe o mocy powyej 70 % objtoci (140 % proof)

Nie

Nie

Palne paliwo pynne (p. benzyna, olej napdowy, paliwo do zapalniczek, alkohol, alkohol etylowy)

Nie

Nie

Pyny atwopalne, w tym benzyna i metanol

Nie

Nie

Pociski zapalajce, sponki, pociski wybuchajce, petardy na zabawy okolicznociowe (party crackers)

Nie

Nie

Proch czarny i bezdymny

Nie

Nie

Repliki bd imitacje materiaw lub urzdze wybuchowych

Nie

Nie

Sponki

Nie

Nie

Substancje stae atwopalne i substancje reaktywne, w tym magnez, podpaki, fajerwerki i race

Nie

Nie

Terpentyna i rozcieczalnik do farb

Nie

Nie

Zapaki inne ni zapaki bezpieczne

Nie

Tak

Do gry

Substancje chemiczne i toksyczne

Kabinowy

Rejestrowany

Aerozole neutralizujce lub obezwadniajce (np. gaz zawicy, gaz pieprzowy)

Nie

Nie

Ganice

Nie

Nie

Kwasy i zasady (np. akumulatory elektrolitowe)

Nie

Nie

Materiay korozyjne, w tym rt i akumulatory do pojazdw

Nie

Nie

Materiay radioaktywne (np. izotopy medyczne lub komercyjne)

Nie

Nie

Materiay zakane np.biologicznie niebezpieczne (np. zainfekowana krew, bakterie i wirusy)

Nie

Nie

Sprone gazy

Uwaga:
Kosmetyki w postaci aerozoli mog by przewoone w bagau kabinowym pod warunkiem, e znajduj si w pojemniku o objtoci do 100 ml oraz s zamknite w torebce o objtoci do 1 litra.

Nie

Nie

Substancje korozyjne lub wybielajce (np. rt, chlor)

Nie

Nie

Substancje, ktre mog ulec samoczynnemu zaponowi lub spaleniu

Nie

Nie

Substancji toksycznych lub zakanych, w tym trutek na szczury i zainfekowanej krwi

Nie

Nie

Trucizny

Nie

Nie

Utleniacze i nadtlenki organiczne, w tym wybielacze

Nie

Nie

Do gry

Pistolety, bro palna i inne jej rodzaje

Kabinowy

Rejestrowany

Amunicja

Nie

Tak*

Bro kulkowa

Nie

Tak*

Czci skadowe broni palnej (oprcz teleskopowych urzdze obserwacyjnych i celowniczych)

Nie

Tak*

Katapulty

Nie

Tak*

Kusze

Nie

Tak*

Pistolety startowe

Nie

Tak*

Pistolety i karabiny pneumatyczne oraz bro rutowa

Nie

Tak*

Pistolety na ruby przemysowe i gwodzie

Nie

Tak*

Pociski lub naboje dymne

Nie

Tak*

Repliki i imitacje broni palnej

Nie

Tak*

Urzdzenia do miotania harpunw i wczni

Nie

Tak*

Urzdzenia do oguszania lub poraania (np. ocienie do poganiania byda, bro przewodzca energi (tasery)),

Nie

Tak*

Urzdzenia do uboju zwierzt

Nie

Tak*

Wszelka bro palna (pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby itp.)

Nie

Tak*

Wyrzutnie rac sygnalizacyjnych

Nie

Tak*

Zabawki w ksztacie broni wszystkich rodzajw

Nie

Tak*

Zapalniczki w ksztacie broni palnej

Nie

Tak*

* Uwaga: Bro palna, prawdziwa amunicja i naboje s cakowicie zabronione w bagau kabinowym. Pewne elementy mog by przewoone w bagau rejestrowanym, jeeli s odpowiednio spakowane i za zgod przewonika. Wszelka bro palna, amunicja i naboje musz by zgoszone przewonikowi w trakcie odprawy biletowej. Wicej szczegowych informacji mona uzyska od przewonika.

Uwaga: Bro palna przewoona jako baga rejestrowany musi by rozadowana, spakowana w pojemnik o sztywnych ciankach i zgoszona linii lotniczej przy odprawie biletowej.

Uwaga: Posiadanie oraz wywz broni palnej i amunicji realizowane jest w oparciu o ustaw z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Do gry

Bro spiczasta i z ostrzem oraz inne przedmioty penetrujce

Kabinowy

Rejestrowany

Agrafki do mocowania medali i agrafki na broszkach

*Uwaga: indywidualna ocena kontrolujcego

Tak*

Tak

Cyfrowe termometry do misa z ostrymi zakoczeniami

Nie

Tak

Czekany i szpikulce do lodu

Nie

Tak

Druty i szydeka do robtek

Nie

Tak

Gwiazdki do rzucania

Nie

Tak

Harpuny i wcznie

Nie

Tak

Kijki narciarskie oraz kijki marszowe i wspinaczkowe

Nie

Tak

Korkocigi

Nie

Tak

ywy

Nie

Tak

Maczety

Nie

Tak

Narzdzia robocze, ktre mog by uyte jako bro spiczasta lub o ostrych krawdziach (itp. wiertarki i wierta, noe do cicia kartonw, noe uytkowe, wszelkiego rodzaju piy, rubokrty, omy stalowe, moty, szczypce (kleszcze), klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze)

Nie

Tak

Noe, w tym noe o przeznaczeniu obrzdowym, o dugoci ostrza powyej 6 cm, wykonane z metalu lub innych wystarczajco mocnych materiaw umoliwiajcych uycie ich jako broni

Nie

Tak

Noyczki o dugoci ostrzy powyej 6 cm

Nie

Tak

Odsonite golarki i ostrza (z wyjtkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamknitymi w osonce)

Nie

Tak

Raki

Nie

Tak

Scyzoryki lub noe sprynowe o dowolnej dugoci ostrza

Nie

Tak

Siekiery i topory

Nie

Tak

Skalpele

Nie

Tak

Strzay i rzutki

Nie

Tak

Statyw do aparatu
*(bez ostrych zakocze)

Tak*

Tak

Szable, szpady i laski z ukryt szpad

Nie

Tak

Tasaki

Nie

Tak

Widelce i yki (plastikowe i metalowe bez ostrych zakocze)
*Uwaga: indywidualna ocena kontrolujcego

Tak*

Tak

Zestawy do szycia zawierajce mae igy do szycia
*Uwaga: indywidualna ocena kontrolujcego

Tak*

Tak

Do gry

Bro uywana w sztukach walki

Kabinowy

Rejestrowany

%