Informacje

Bezpieczniejsze latanie dziki projektowi SUPRA

Nowy projekt unijny przyczyni si do poprawy bezpieczestwa w powietrzu poprzez szkolenia pilotw w reagowaniu na niebezpieczne sytuacje i ekstremalne warunki w powietrzu oraz badanie,

Nowy projekt unijny przyczyni si do poprawy bezpieczestwa w powietrzu poprzez szkolenia pilotw w reagowaniu na niebezpieczne sytuacje i ekstremalne warunki w powietrzu oraz badanie, w jaki sposb piloci trac orientacj w niebezpiecznych sytuacjach podczas lotu.

Projekt SUPRA (Symulacje powrotu do stanu normalnego w lotnictwie), dofinansowany na kwot 3,7 mln EUR z tematu “Transport” Sidmego Programu Ramowego (7PR), to konsorcjum dziewiciu instytutw naukowo-badawczych i koncernw przemysowych koordynowane przez Holendersk Organizacj Stosowanych Bada Naukowych (TNO), ktre zbuduje dwa, cakowicie nowego typu symulatory lotu.

Jeden z partnerw, Instytut Cybernetyki Biologicznej im. Maxa Plancka w Tbingen, Niemcy, bada percepcj ruchu pilotw w ekstremalnych sytuacjach oraz sprawdza, w jaki sposb mzg analizuje dane na temat rwnowagi i informacje wzrokowe w ekstremalnych warunkach w powietrzu.

Piloci ju teraz przechodz wiele szkole z uyciem symulatorw lotu, jak rwnie w prawdziwych samolotach. W czasie szkolenia, trudne manewry lotnicze takie jak start i ldowanie s ju wiczone z symulatorami lotu, niemniej znacznie trudniej jest przeprowadza testy ekstremalnych sytuacji lotniczych.

W ramach projektu SUPRA, ktry rozpocz si we wrzeniu 2009 r., wybierane s odpowiednie scenariusze szkoleniowe do zestawu testw, jak rwnie we wsppracy z zawodowymi pilotami testowymi prowadzone s badania nad sposobem postrzegania przez pilotw ruchu samolotu w ekstremalnych sytuacjach oraz nad sposobem i momentem utraty przez nich orientacji.

Zesp badawczy jest w szczeglnoci zainteresowany interakcjami midzy wzrokiem pilota a sygnaami otrzymywanymi przez mzg z ucha wewntrznego. Wykorzystane zostanie zautomatyzowane rami, dziki ktremu piloci testowi poddawani bd rnym przecieniom, ogldajc jednoczenie komputerowo wygenerowane obrazy.

Dziki zaangaowaniu zmysu wzroku i rwnowagi testy maj “oszuka” mzg, aby pilot testowy uwierzy, e wykonuje rzeczywisty manewr lotniczy, a nie bierze udzia w eksperymencie. Na przykad w czasie testu pilot bdzie odczuwa przyspieszenie wycznie w wyniku symulacji wzrokowej, bez rzeczywistego ruchu – technika wykorzystywana w modelach symulatorw lotu.

A to już wiesz?  Lotniska Berlina

Jak mwi profesor Heinrich H. Blthoff z Instytutu Cybernetyki Biologicznej im. Maxa Plancka: “W czasach stale rosncej mobilnoci, gruntowne szkolenie pilotw jest wanym zagadnieniem. Cieszymy si, e Unia Europejska stworzya nam moliwo pracy w midzynarodowym zespole i wniesienia istotnego wkadu w bezpieczestwo lotw poprzez doskonalenie szkolenia pilotw”.

Wicej informacji:

Instytut Cybernetyki Biologicznej im. Maxa Plancka:
http://www.kyb.mpg.de/

TNO:
http://www.tno.nl/

Teksty pokrewne: 30904

Kategoria: Projekty
rdo danych: Instytut Cybernetyki Biologicznej im. Maxa Plancka
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Instytutu Cybernetyki Biologicznej im. Maxa Plancka.
Indeks tematyczny: Technologia kosmiczna; Produkcja przemyslowa; Robotyka ; Transport

RCN: 31561

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=17&CAT=NEWS&QUERY=0125ebe6ba72:ecc9:73369a30&RCN=31561

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy