Linie lotnicze Chiny

Pierwsza prywatna linia lotnicza w Chinach

W Chinach rozpocz瓿a dzia砤lno舵 pierwsza prywatna linia lotnicza. Tym sposobem przerwano pa駍twowy monopol w szybko rozwijaj眂ym si sektorze transportu lotniczego.W lutym Pekin podj背 decyzj o dopuszczeniu do komunikacji lotniczej prywatne firmy i nowy przewo糿ik OK. Airlines, natychmiast wykorzysta t szans uruchamiaj眂 lini lotnicz z miasta Tianzin na p蟪nocy Chin do miasta Szanszan w centrum

W Chinach rozpocz瓿a dzia砤lno舵 pierwsza prywatna linia lotnicza. Tym sposobem przerwano pa駍twowy monopol w szybko rozwijaj眂ym si sektorze transportu lotniczego.
W lutym Pekin podj背 decyzj o dopuszczeniu do komunikacji lotniczej prywatne firmy i nowy przewo糿ik OK. Airlines, natychmiast wykorzysta t szans uruchamiaj眂 lini lotnicz z miasta Tianzin na p蟪nocy Chin do miasta Szanszan w centrum kraju.

Kompania OK. Airlines sta砤 si jednocze秐ie pierwsz tani lini lotnicz. W砤禼iciele licz, 縠 szybko potrafi uzyska wysok rentowno舵 z uwagi na du縴 boom przewoz體 lokalnych.
W roku ubieg硑m wielko舵 pasa縠rskich przewoz體 lotniczych wzros砤 o 40% do 120 milion體 pasa縠r體.Przewiduje si dalszy, dynamiczny wzrost liczby przewoz體 z uwagi na szybki wzrost gospodarczy kraju w najbli縮zych latach i rozw骿 kontakt體 zagranicznych.
Do wej禼ia na rynek przygotowuj si nast阷ne prywatne chi駍kie linie lotnicze, z czego wi阫szo舵 z nich ma zamiar oferowa pasa縠rom znacznie ni縮ze taryfy ni linie pa駍twowe.
Jednakowo eksperci wyra縜j przekonanie, 縠 liberalizacja transportu lotniczego ma wystarczaj眂o radykalny charakter aby zabezpieczy rentowno舵 nowych, prywatnych kompanii lotniczych

A to ju偶 wiesz?  Pr骲a zamachu w Wielkiej Brytanii

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy